Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Karolina Okniańska-Tyndyk

Profesjonalne wsparcie
Klientów indywidualnych i biznesowych.

Zapraszamy do współpracy!

Profesjonalne wsparcie
Klientów indywidualnych i biznesowych.

Zapraszamy do współpracy!

O kancelarii

Zespół Kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i naukowym, których wiedza i zainteresowania pozwalają na stały jej rozwój oraz na prowadzenie spraw z wielu gałęzi prawa.

Gwarancją bezpieczeństwa Klientów Kancelarii jest profesjonalizm pracujących w niej prawników, pełne zaangażowanie w prowadzone sprawy, a także przestrzeganie najwyższych standardów etycznych. Kancelaria współpracuje z Klientami indywidualnymi, Przedsiębiorcami, Wspólnotami mieszkaniowymi, Zarządcami nieruchomości, a także podmiotami z sektora publicznego.

Orły Prawa Laureat Konkursu 2021Orły Prawa Laureat Konkursu 2022
Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Karolina Okniańska-Tyndyk

Prawnicy

Karolina Okniańska-Tyndyk - adwokat doktor nauk prawnych

Karolina Okniańska-Tyndyk

adwokat doktor nauk prawnych

W 2019 roku ukończyła studia doktoranckie i na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. US Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, w Katedrze postępowania cywilnego, uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

Karolina Okniańska-Tyndyk

adwokat doktor nauk prawnych

W 2012 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoją pracę magisterską napisała pod kierunkiem dr hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza, w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego.

W 2019 roku ukończyła studia doktoranckie i na podstawie rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. US Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, w Katedrze postępowania cywilnego, uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Recenzentami dysertacji byli dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Radosław Flejszar z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpisana na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała już od czasu studiów prawniczych w Kancelariach Adwokatów i Radców Prawnych w Szczecinie. Jednocześnie zajmowała się pracą naukową, będąc autorką publikacji naukowych w recenzowanych monografiach prawniczych oraz publikacji popularnonaukowych, w tym z postępowania cywilnego, postępowania egzekucyjnego, prawa medycznego oraz prawa pracy, ale także jako wykładowca akademicki w 2019 i 2020 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W 2019 roku została wpisana na listę adwokatów.

 

Publikacje:

1) “The problem of legal security of patients and their heirs in the aspect of operation of regional commissions for medical events”, [w:] The safety of the individual and of the group in private and public law – a collection of studies, red. K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 35-46;

2) „Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych w procesie leczenia”, [w:] Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka, red. K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 149-160;

3) „Analiza wybranych standardów postępowania egzekucyjnego w perspektywie orzecznictwa Sądów Europejskich, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego” [w:Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego. Zbiór studiów, red. K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, Sopot 2017, s. 293-308;

4) „Zwolnienie dyscyplinarne musi być uzasadnione”, Rzeczpospolita,

http://www.rp.pl/Kadry/309259976-Zwolnienie-dyscyplinarne-musi-byc-uzasadnione.html.

 

Języki:

angielski

Bartłomiej Tyndyk - radca prawny

Bartłomiej Tyndyk

radca prawny

W 2012 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoją pracę magisterską napisał pod kierunkiem dr hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza, w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego.

Bartłomiej Tyndyk

radca prawny

W 2012 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoją pracę magisterską napisał pod kierunkiem dr hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza, w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego. W trakcie studiów prawniczych zdobywał praktykę zawodową w Kancelariach Adwokatów i Radców Prawnych w Szczecinie. Zdobył bogate doświadczenie w sektorze bankowości, pracując na kierowniczym stanowisku dla austriackiego lidera bankowości międzynarodowej.

W 2023 roku złożył egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

 

Języki:

niemiecki, angielski

Zakres usług

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc i obsługę prawną, dostosowaną do potrzeb zgłaszanych przez Klientów. Zasady współpracy oraz honorarium ustalane są indywidualnie. Kancelaria świadczy usługi doraźnie, a także w ramach stałej obsługi prawnej. Usługi te polegają m.in. na udzielaniu porad prawnych, doradzaniu w funkcjonowaniu podmiotów pod względem obowiązujących przepisów prawa, sporządzaniu opinii prawnych, przygotowywaniu i opiniowaniu projektów pism, prowadzeniu mediacji i negocjacji, reprezentowaniu Klientów na etapie postępowania przedsądowego, w tym przed Zakładami Ubezpieczeń, komisjami ds. zdarzeń medycznych i innymi podmiotami, a przede wszystkim przed sądami oraz organami władzy publicznej.

Klient indywidualny

Klient indywidualny

czytaj więcej
Klient biznesowy

Klient biznesowy

czytaj więcej
Klient zagraniczny

Klient zagraniczny

czytaj więcej
Sektor publiczny

Sektor publiczny

czytaj więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo karne

Prawo karne

Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Prawo handlowe

Prawo handlowe

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo handlowe

Prawo handlowe

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo pracy

Prawo pracy

Porady prawne on-line

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Kancelaria oferuje możliwość uzyskania porady prawnej on-line.

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Karolina Okniańska-Tyndyk

1. Przedstawienie problemu prawnego poprzez kontakt z Kancelarią za pomocą formularza kontaktowego, adresu poczty elektronicznej: kancelaria@oknianska-tyndyk.pl albo numeru telefonu: 510520250.

2. Kancelaria może zwrócić się do Państwa w sprawie udzielenia dodatkowych informacji lub przesłania niezbędnych dokumentów.

3. Wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej on-line zostanie ustalone po otrzymaniu informacji lub dokumentów wymaganych przez Kancelarię.

4. Wpłaty na poczet porady prawnej on-line należy dokonać na rachunek bankowy KANCELARII ADWOKACKIEJ Adwokat dr Karoliny Okniańskiej-Tyndyk nr 31 1240 3930 1111 0010 9435 285, prowadzony przez Bank Pekao SA.

5. Porada prawna on-line zostanie wysłana na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Kancelarii oraz w ustalonym z Państwem wcześniej terminie.

Honorarium

jest ustalane w czasie spotkania z Klientem, wynika z charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz zasad współpracy na które zdecyduje się Klient (rozliczenie kwotowe, godzinowe, ryczałtowe, success fee).

Wynagrodzenie kwotowe

jest ustalane indywidualnie, a jego wysokość jest uzależniona od charakteru sprawy i stopnia jej skomplikowania. Ten rodzaj wynagrodzenia dotyczy w szczególności doraźnej pomocy prawnej, polegającej na wykonaniu konkretnych czynności przez Kancelarię np. udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu umowy albo prowadzeniu sprawy.

Wynagrodzenie ryczałtowe

jest pobierane w każdym miesiącu za stałą obsługę prawną Klienta biznesowego lub Klienta z sektora publicznego. Zakres obsługi prawnej jest uzależniony od zgłaszanych potrzeb (konsultacje, sporządzanie pism, umów, statutów, uchwał, regulaminów, opinii prawnych, uczestniczenie w negocjacjach i mediacjach, reprezentowanie Klienta przed sądami oraz organami władzy publicznej).

Wynagrodzenie success fee

jest wynagrodzeniem dodatkowym, co polega na tym, że Klient przy zlecaniu usług prawnych uiszcza wynagrodzenie podstawowe, a pozostałą część wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie dodatkowe. Wynagrodzenie success fee jest uzależnione od wyniku sprawy i najczęściej stanowi z góry określony w umowie procent od uzyskanej przez Kancelarię dla Klienta kwoty.

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat dr Karolina Okniańska-Tyndyk

ul. J. Sowińskiego 78/3 (parter), 70-236 Szczecin

tel.: +48 510 520 250
e-mail: kancelaria@oknianska-tyndyk.pl

Rachunek bankowy:
Bank Pekao SA nr 31 1240 3930 1111 0010 9435 2851

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – piątek : 09.00-17.00

 

  Imię *

  Nazwisko *

  Numer telefonu *

  Adres e-mail *

  Zapytanie*

  * pola wymagane